zondag 3 maart 2019

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website.

More information will follow in due time

Om Shantihwoensdag 17 september 2014

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website

                                 More information will follow in due time

                                                        Om Shantih

Stop the voilence against women
in India and the rest of the World


Stop het geweld tegen vrouwen in India en de rest van de Wereld

              
         
                     

Any form of voilence againts woman, in tought word or deed , goes in against the principles of Hinduism.


Hinduism has great respect for woman. Woman are regarded as Devi or the Divine Mother ( God in his aspect of Divine mercy). They are considerd as a manifestation of the Divine Mother. In Hinduism there is absolute equality of men and woman. Of the sacred scriptures shines very clearly the high respect for woman.

Here are some examples:
-Manu Smitri ( the most important lawbook): “ Where woman are honounerd, 

there the gods are pleased, but where they are not honoured there no sacred 

rite is fruitfull.”- Manu Smitri: “ the woman who always does good, who is efficient is work, 

 sweet in speech, devoted to her duty and service of her husband, is really 
 no human being, but a Goddess.”

- Mahabaratha, Anisasana parva, XLVI : Bishma: “ respect, kind treatment 
 and everything that is agreeable, should all be giving to the maiden whose 
 hand is taken in marriage.”… … “ Woman should always worshipped and 
  treated with affection. … there where woman   are not worshipped there all 
  acts become fruitless.”

 
Any form of violence against woman has nothing to do with Hinduism. Everybody has to treat a woman with the greatest respect, love and tenderness. This is what Hinduism dictate.

Lees ook hoofdstuk 10 over de vrouw. Voorlopig nog niet in het engels
Read also chapter 10 about woman in Hinduism.
At the present moment not yet in English


Elke vorm van geweld tegen vrouwen gaat regelrecht in tegen
Al hetgene waar het Hindoeïsme voor staatFoto: http//fr.wikipedia.org. ik gebruik foto's van wikipedia omdat hierop meestal geen
auteurdrechten staan

This article was written on 2 april 2013 and placed on this date
zondag 31 augustus 2014


                                                          \

Invocatie

“This is the Brahman without cause and effect,
  without anything inside or outside, this self is
  Brahman, perceiving everything.”                               Aum Param Brahmane Name
                        Eerbetuigingen aan Para Brahman ( God )                             Satguru Sri Sri Swami Sivananda

Sri Swamiji Sivananda werd geboren op 8ste September 1887, in het dorp Pattamadai in de buurt van de rivier Tamraparani, zuid- India bij Sri P.S. Vengu Iyer ( een devote van Shiva) en Srimati Parvati Ammal. Zijn ouders noemde hem Kuppuswamy. Al in zijn kindertijd vertoonde hij de tekenen van Tyaga ( verzaking) en liefde voor zijn medemens. Hij voedde de hongerige aan de deur. Hij gaf vaak zoetigheden van zijn moeder aan de honden, katten, kraaien, … . Hij bracht ook bloemen en Bael ( Heilige boom)  bladeren voor Shiva Puja ( devotionele aanbidding van Shiva ‘ GOD in zijn aspect van vernietiger en vernieuwer ) van zijn vader.

Later ging Kuppuswamy naar de geneeskunde school in Tanjori om
geneeskunde testuderen. Tijdens de vakanties ging hij niet naar huis
maar bleef gans de tijd in hetziekenhuis. Hij bezat meer kennis dan
dokters en in  zijn 1ste jaar konen hij al dossiers beantwoorden die
laatste jaar studenten zelf nog niet konden beantwoorden. In 1913
verliet hij India nadat hij een aanbod kreeg vanuit Malesië. Dokter
kuppuswamy werkte hard. Ondanks zijn druk leven diende hij de Sadhu’s,
Sannyasas en de armen. Later begon hij ook vele Heilige werken en Heilige
geschriften van het Hindoeïsme te bestuderen. Hij zong ook soms Bajans en
praktiseerde Anahat Laya Yoga en Swara Sadhana. Niets kon de dokter verleiden.

In 1923 verzaakte  hij de wereld en ging terug naar India. Hij lied zijn bagage
achterbij een vriend en ging op pelgrimstocht. In Varanasi had hij het 
Darshan van LordVisvanath (andere naam voor Shiva). In 1924 kwam hij aan
 in het Heilige Rishikesh. In het heilige Rishikesh ontmoete hij Sri Swami
Visvananda  Saraswati. Achter enkele woorden werd Kuppsswamy
geïnitieerd in de Heilige orde der Sannyasa en gaf Kuppeswamy de naam
Sri Swami Sivananda Saraswati. Sri Swami Vishnudevanandaji 
van de Kailas Ashram voltrok de Viraja Homa (het belangrijkste initiatie
ritueel bij de intrede van de orde der Sannyasa) 

Sri Sri Swami Sivananda kleedde zich zelf (sober) om te zich te kleden,
hij at om te leven, en leefde om de mensheid de dienen. Sri Sri Swami
Sivananda practiseerde strenge Spirituele discipline. Hij deed Japa
( chanten van mantra). Hij mediteerde meer dan 12 uur per dag.
Ondanks deze intense Tapas ( ascetisme, spirituele discipline) vergat
hij niet de zieken te dienen. Sri Sri Swamiji Sivananda praktiseerde de
verschillende Yogavormen en bestudeerde de Heilige geschriften.
Achter jaren van strenge en intense Sadhana (spirituele discipline)
bereikte hij de hoogste spirituele volmaaktheid namelijk Nirbikalpa
Samadhi (realisatie van Para Brahman in uzelf).

In 1936 zaaide hij het zaad voor Sivanandashram wat later de Divine Life
Society werd. In 1943 stichtte hij een Sivanada Ayurvedische apotheek.
Op 28 December 1945 stichtte Sri Sri Swami Sivanandaji een alle- wereld
Religie federatie en een alle wereld Sadhu federatie in 1947. In 1948 was
de Vedantawoud academie georganiseerd. In 1950 ondernam hij een tour doorheen India en Sri Lanka om de Goddelijke boodschap te verkondigen. Hij deed het spirituele en het morele bewustzijn in  de harten van de mensen ontwaken. In 1953 riep hij een wereldparlement der Godsdiensten  in de Sivanandashram bijeen met vetegenwoordigers van verschillende Wereldgodsdiensten. In 1957 werd er een oogziekenhuis geopend.

Sri Sri Swami Sivanandaji heeft meer als 300 werken geschreven. Hij leefde
werkelijk om de mensheid te dienen. Sri Sri Swami Sivananda zag God in
alles en iedereen.  Hij was , ondanks hij een Heilige was, de nederigheid zelve.

Verzaking was de sleutel van zijn persoonlijkheid. Hij stond altijd klaar om
andere te dienen. Hij was vol van Goddelijke wijsheid en liefde voor al
wat leefde. Swami Sivananda heeft discipelen over gans de wereld behorend
tot alle Godsdiensten. Hij verkondigde éénheid der Godsdiensten.
Sri Sri Swamij  Sivananda straalde zijn Goddelijke en verheven boodschap
van dienstbaarheid, meditatie en Godsrealisatie uit naar alle uithoeken van
de aarde.Hij verkondigde de Yoga der Synthese. Hij was een volgeling van 
de Advaita Vedanta van Jagatguru Sri Adi Sankaracharya. Hij was een
belichaming van Jagatguru Sri AdiSankaracharya. Hij was een volmaakt heilige. Iemand die het Hindoeïsme  een nieuw richting gaf. 

Hij zag Para Brahman (God) is alles en iedereen. De mensheid dienen was voor 
hem God dienen. Hij is een der grootste heiligen van de 20ste eeuwig. 
Hij is een belichaming van het Hindoeïsme.

Op 14 juli 1963 trad Sri Sri Swami Sivanadaji in Mahasamadhi en verlied de
aarde. Hij heeft de India en de rest van der wereld een ongelofelijke dienst
bewezen door het voorbeeld van zijn eigen leven.


Glorie, Glorie aan Satguru Sri Sri Swami Sivananda

Aum namo Bhagavate Sivanandaya

eerbetuigingen aan Heer Sivananda


Bron vermoedelijk: www.dlshq.org


voor foto's van Sri Sri Swami Sivananda: http://sivanandaonline.org/newsupdates/?page_id=313 


voor meer informatie: www.dlshq.org

Dit artikel was oorspronkelijk geplaatst op de blog op 07/12/2012 maar werd geplaatst op deze datum.

Hoofdstuk 1: het Hindoeïsme

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website.

                              More information will follow in due time

                                                      Om Shantih                                                                \
                                        AUM NAMO PARA BRAHMANE
                           
( eerbetuigingen aan Para Brahman)


                             Hoofdstuk 1: het Hindoeïsme


Hara Aum, Het Hindoeïsme is de nog oudste levende Godsdienst ter wereld. Hoe oud het Hindoeïsme werkelijk is valt moeilijk te zeggen. Westerse geschiedkundigen ( niet alle) plaatsen het ontstaan van het Hindoeïsme vaak rond 1500 v.C. . Dit is een grove blunder. Hoe kan men de datum van het Hindoeïsme bepalen? Het Hindoeïsme is Sanatana Dharma, wat betekent: Eeuwige wet, Eeuwige Religie. Het Hindoeïsme was er vanaf het begin van dat deze aarde er was en zal zolang blijven bestaan dat deze aarde er is.
Het Hindoeïsme staat ook bekend onder de naam Vaidika Dharma of Religie van de Veda’s. De naam Hindoeïsme komt eigenlijk nergens voor in de heilige geschriften. Deze naam werd gegeven door de Perzen of de Grieken. Toen ze Noord- India binnen vielen noemde ze de mensen die aan de Indus- rivier woonde Indoes. Hiervan kwam later Hindoeïsme.De eigenlijke en oorspronkeleijke naam van het Hindoeïsme is Sanatana Dharma of Eeuwige Wet, Eeuwige Religie. Ik gebruik hier de naam Hindoeïsme, omdat deze ingeburgerd is. 

De Veda’s zijn de direct geopenbaarde heilige geschriften van het Hindoeïsme. De Veda’s zijn zonder begin en einde. De heilige Veda’s werden duizenden jaren mondeling doorgegeven van Guru op chela ( leerling) en dan enkel aan die chela’s die zuiver genoeg waren en in staat waren ze uit het hoofd te leren en te begrijpen. Het is pas ongeveer rond 3250 v.C. ( ?, deze datum is niet met zekerheid te stellen, maar toch het moet minstens ongeveer 5000 jaar geleden zijn.) dat de heilige Veda’s voor het eerst werden neergeschreven door Bhagavan Sri Vyasa, een Avatara van Vishnu (Brahman, God, in zijn aspect van instandhouder van het goede).


Een andere blunder is de zogenaamde invasie theorie van de Ariërs. Het woord Ariër komt vanuit het Sanskriet en betekent: heilig, edel van karakter. Dit woord werd naar aanloop van de 2de wereldoorlog schromelijk misbruikt. Over deze zo gezegde invasietheorie meer in het hoofdstuk 2 over de geschiedenis.Het Hindoeïsme heeft geen stichter zoals de meeste andere wereldGodsdiensten. Het Hindoeïsme heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld door de leer van de Veda’s, de Upanishads, de Avatara’s, de Rishi’s, de Bhagavad Gita en de Ithisasas.


Het Hindoeïsme laat absolute vrijheid aan de rationele geest in zake van geloof en devotie. Het Hindoeïsme eert waarheid welk jasje het ook aan heeft. Het Hindoeïsme zal nooit zeggen dat zei de enige weg zijn. Het Hindoeïsme beschouwt elke Religie als een weg naar God.


In de heilige Hindoegeschriften staat; “zoals alle rivieren naar de oceaan stromen zo leiden alle Godsdiensten naar God” en “ en wie tot Mij komt langs welke weg dan ook hij zal Mij bereiken want alle wegen leiden tot Mij”.


Je zou gerust kunnen zeggen dat het Hindoeïsme een Religie is van de vrijheid. Het Hindoeïsme heeft het wonderlijke vermogen om dingen van een andere Godsdienst in zich op te nemen zonder zijn eigenheid te verliezen. Toch heeft het Hindoeïsme het niet nodig om dingen van een andere Godsdienst in zich op te nemen. Het Hindoeïsme is inclusief en sluit niets uit. Het staat open naar alle levensbeschouwingen toe. De leer van het Hindoeïsme staat open voor iedereen en respecteert iedereen ongeacht afkomst.Het Hindoeïsme verkondigt eeuwige waarheden voor de verheffing van alle wezens en alle werelden. Binnen het Hindoeïsme is er geen plaats voor enggeestigheid. Het Hindoeïsme sluit niemand uit

Het Hindoeïsme is ontstaan in wat men nu India noemt, maar zijn invloed reikt tot in Zuid- Aziatische landen als Sri Lanka, Indonesië, Bhutan, Mauritius, Nepal en Bali. Het Hindoeïsme heeft alle vier uithoeken van de wereld bereikt. Het Hindoeïsme heeft een boodschap voor of beter gezegd die de mensheid opheft naar zijn ware zijn. Die de mensheid waarheid en praktische lessen aanreikt om de hoogste spirituele volmaaktheid te bereiken, namelijk realisatie van SatChitAnanda Para Brahman (God).


Het Hindoeïsme heeft wereldwijd ongeveer van 1 tot 1,1 miljard volgelingen, waarvan ongeveer 905 miljoen in India leven. Ongeveer 83 % van de Indische bevolking is bekeerd tot het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme is de moeder van alle Godsdiensten en is ook de bron voor het Boeddhisme, het Sikhgeloof en het Jaïnisme . Alle andere Godsdiensten hebben inspiratie gehaald uit het Hindoeïsme.


Geen één Godsdienst heeft zoveel heiligen voort gebracht als het Hindoeïsme. In het Hindoeïsme wordt iemand pas een heilige genoemd als hij/zij de hoogste spirituele volmaaktheid heeft bereikt. Glorie aan de kenners en leraren van Brahman en Glorie, Glorie aan SatChitAnananda Para Brahman (God) zelf.

Belangrijke noot: bronvermelding is te vinden op het einde van hoofdstuk 12Dit hoodstuk wer oorspronkelijke geplaatst op de blog op O6/11/2012 maar werd later geplaats op deze datum

woensdag 27 augustus 2014

Hoofdstuk 2: de geschiedenis van het Hindoeïsme

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website

                              More information will follow in due time

                                                       Om Shantih                Hoofdstuk 2: De geschiedenis van het Hindoeïsme


Hoe oud het Hindoeïsme werkelijk is valt moeilijk te zeggen. Zoals hier boven al even aangehaald werd plaatsen vele westerse geschiedkundigen het ontstaan van het Hindoeïsme vaak rond 1500 v.C. . Rond die datum, zo beweren vele westerse geschiedkundigen, zou er een volk, de Ariërs ( deze naam is later in aanloop van de 2de wereldoorlog schromelijk misbruikt) India zijn binnengevallen. Toen deze Ariërs zich aan de Gangesvlakte bevonden zouden zij de Veda’s hebben ontvangen. Dit is een serieuze blunder! Deze invasie theorie werd bedacht door een bekende Duitse indoloog M.M. . M.M. ( F. Max Müller ) was zelf een religeus man die destijds voor de Engelse overheid werkte. De Britten waren al vanaf 1800 in India en bezetten uiteindelijk het hele gebied India.

Tijdens de 19de eeuw was er binnen Europa een enorm gevoel van belangrijkheid of beter gezegd, een Eurocentrisme. Men kon niet geloven en aanvaarden dat niet Europa de bakermat van Religie, beschaving, … was maar b.v. India. Men dacht dat Europa het middelpunt van de wereld was en dat al het goede uit Europa moest komen.


M.M. was was een Christenen, hij behoorde tot de “Lutheranstroming” en rekende dus vanuit de Bijbelse tijdrekening. Aangezien dat destijds sommige wetenschappers zeiden dat Adam en Eva ongeveer 4400 v.C. zouden hebben geleefd kon volgens M.M. de Veda’s, de direct geopenbaarde geschriften van het Hindoeïsme nooit ouder zijn.


De zogezegde invasietheorie bevat vooral de volgende punten:


-Rond 1500v.C. zou er een volk wat vanuit Perzië ( Iran) of de kaukasus India
  zijn binnen gevallen.


-Deze Ariërs, een nomadenvolk volgens de invasie theorie, zouden de
  hoogstaande Indus - beschaving hebben vernietigd.


-Deze Ariërs zouden wanneer ze rond 1200 v.C. aan de oevers van de Ganges
 waren de heilige Veda’s hebben ontvangen.

-Verder zouden ze ook nog de lokale bevolking de Dravidiërs naar het zuiden
 
hebben verdreven.M.M. concludeerde dat de Veda’s waarschijnlijk waren ontvangen rond 1200 v.C. . M.M. plaatste de incarnatie van Boeddha rond 600 v.C. en begon toen met 200 jaar terug te tellen om de andere geschriften te plaatsen. De Rig- Veda was volgens hem uit 1200 v.C., de Saman- Veda, de Atharavan- Veda en de Yajur-Veda uit 1000 v.C. . De Brahmanas uit 800 v.C. en de Upanishads uit 600 v.C. .


De manier hoe de Engelse overheersers dachten over de Indiërs en hun cultuur was alles behalve aanvaardbaar. Ze beschouwden de Indiërs als primitieve barbaren die terug opgevoed moesten worden. Ondanks het Engelse parlement opriep om respect te hebben voor de Indiërs en hun cultuur vond daar in India niets van plaats. De cultuur werd geen enkel respect getoond. De heilige geschriften werden geminacht. Er weden ook enorme belastingen geheven op de Indiërs. De Engelsen gebruikte een verdeel en heers strategie.


Een collega van M.M.namelijk T.M ( Thomas B. Macaulay), die het Engels model van onderwijs introduceerde of beter gezegd invoerde zei van de Indiërs dat hij van hun een volk wilde maken dat in bloed en kleur Indisch waren maar in smaak, moraal, educatie, … Engelsen waren. M.M. zei zelf dat de Indiërs opnieuw veroverd moesten worden door educatie. Zijn woorden waren; “ India has been conquered once , but India has to be concuered again, and that secound conquest should  be a conquest by education …”.


Indiërs werden systematisch gediscrimineerd, vernederd en als 2de en zelfs 3de rang burgers beschouwd. Ze wilden de Indiërs zover krijgen dat ze zich zouden schamen over hun eigen cultuur. De Engelse pleegden ook regelmatig gewelddaden en brutaliteiten tegenover de Indiërs. Eer is een brief bewaard gebleven van M.M. aan de Engelse minister van cultuur met onder meer de vraag; “ wat gaan we doen als we de Indiërs niet kunnen Christianiseren ? ” .


Recentelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat deze invasietheorie niet klopt. Deze invasietheorie werd dan ook ontkracht door verschillende onderzoeken.Dit onderzoek komt van zowel westerse als Indische onderzoekers. Hieronder volgen een aantal van de vele bewijzen.


Zo heeft men via Astrologische onderzoek de Veda’s voorlopig geplaats op
12 000 v.C. .Verder staat er in de Rig-Veda een zonne-eclips omschreven die gedateerd is op 3928 v.C. . Moderne onderzoekers hebben aangetoond dat er in de heilige Rig- Veda een vers vermeld staat die verwijst naar een midwinter zonnewende in Aries die gedateerd werd op 6500 v.C. . Ninnivagi heeft ook aangetoond dat er in de Veda’s gebeurtenissen in staan van voor 6000 v.C. .


2.1 de Indusbeschaving


Hier boven werd al even de Indusbeschaving vermeld. Als we de geschiedenis beter willen begrijpen dan moeten we het ook over deze beschaving hebben.

Tussen 3700 v.C. en 1900 v.C. was er de zogenaamde Indus- beschaving. Deze hoogstaande beschaving bestond eigenlijk al eeuwen, zoniet duizenden jaren langer. Maar de hierboven vermelde datum geven de grootste bloeiperiode weer. De oudste fase van de Indusbeschaving gaat terug tot 7000 v.C.
Deze beschaving bevond zich rond de Indusrivier en de Saraswati-rivier. Het grootste gedeelte hiervan ligt nu in Pakistan. Dit gedeelte wat vroeger tot India behoorde werd in 1947 onafhankelijk en draagt nu de naam Pakistan. Deze beschaving staat ook bekend als de Saraswatibeschaving of de Sindhu- Saraswatibeschaving.                               

De blauwe lijn is de plaats waar de Saraswati- rivier liep. De zwarte puntjes zijn de plaatsen waar vroeger steden, …  zouden gelegen hebben. Deze informatie hebben ze uit archeologisch onderzoek.  Op deze kaart staat wel de onderverdeling van India en Pakistan. Destijds was hetgene nu Pakistan is, een deel van India.Deze beschaving was een zeer hoogstaande beschaving. Deze beschaving was niet enkel hoogstand op spiritueel niveau maar ook op wetenschappelijk niveau. Het decimaal stelsel kwam uit India. Het decimaal stelsel gebaseerd op de macht van tien staat vermeld in de Taittiriya Samhita of de black Ayurveda. De moderne cijfers waardoor de wiskunde mogelijk werd was van uit die tijd. Het getal nul is ook afkomstig uit die beschaving. Het concept Pi is afkomstig vanuit India en de Indusbeschaving. Het concept van oneindigheid ook. En het binaire systeem wat hedendaags zo belangrijk is voor de computer, werd gebruikt in Vedisch vers omschrijvingen, evenzeer vanuit die tijd. 

Ook op vlak van geneeskunde waren ze ver vooruit. Zo werden er 2600 jaar geleden in India al operaties uitgevoerd zoals; cataract, nierstenen verwijderen, een kunstbeen plaatsen en zelf plastisch chururgie. Sushruta word de vader van de chururgie genoemd. Men had ook diepe kennis van anatomy, spychologie, de stofwisseling, embriologie, de spijsvertering, genetica, fysiologie, imuniteit,  enzo … .

Ze waren ook zeer ver gevorderd op vlak van astrologie. Hun berekingen, 4500 geleden, kwamen qua nauwkeurigheid overeen met de hedendaagse berekeningen. Ze waren ook zeer ver gevorderd op vlak van wiskunde. De huizen waren gebouwd met hedendaagse bakstenen, eer was een rioleringssysteem, … .


Ookal het misschien niet uit de zogenaamde Indusbeschaving kwam wist men meer als 2500 jaar geleden in India dat de aarde rond was. Er zijn astrologische geschriften waarin de zwaartekracht al in staat omschreven alsook de theorie van relativiteit van tijd en ruimte die hier pas bekend werd met Albert Einstein. Heel veel wetenschappelijke ontdekkingen zijn eeuwen later door Arabieren vanuit India naar Europa, en meer bepaald naar Spanje gebracht. Daardoor zijn vele ontdekkingen verkeerdelijk toegeschreven aan Arabieren. Een van de bekendste voorbeelden zijn de zogenaamde Arabische cijfers. Deze zijn oorspronkelijk afkomstig vanuit India, meer bepaald vanuit de Indusbeschaving, maar werden eeuwen later door de Arabieren vanuit India naar Europa gebracht.

Deze beschaving ( de Indusbeschaschaving ) verdween rond 1700 v.C. .
Nu volgens de zogezegde invasietheorie zouden de Ariërs die India binnenvielen deze beschaving hebben vernietigd.


-Toch is er door archeologen nooit sporen gevonden van geweld, er zijn wel
  sporen gevonden van modderstromen. Dit zou betekenen dat de
  Indusbeschaving niet ten onder zou zijn gegaan aan een invasie maar door
  natuurrampen en uitdroging.Een nieuwe studie uitgevoerd tussen 2003 en
  2008 door een team van internationale wetenschappers vanuit ondermeer
  U.K, US, Pakistan, India en Roemenië toont aan dat klimaatveranderingen
  leidde tot de ondergang van de Indusbeschaving. Dit team bestond
  ondermeer uit specialisten in geologie, geomorphologie (geomorfologie),
  archeologie en wiskunde.

-Een ander gegeven is dat er in de Heilige Rig- Veda verwezen wordt naar de
  heilige Saraswati- rivier. Deze rivier stroomt heden ondergronds.
  Heel lang hebben vele westerse geschiedkundigen gesteld dat deze rivier
  een mythe was omdat ze niets vonden. Op recente satelliet foto’s hebben
  onderzoekers echter de oude beddingen van deze mystieke rivier
  blootgelegd.Verschillende onafhankelijke onderzoekers hebben aangetoond
  dat de Saraswati- rivier uitgedroogd was rond 1900 v.C. . Nu volgens de
  zogezegde invasietheorie zouden de Ariërs India zijn binnen gevallen in
  1500 v.C. en de Veda’s ontvangen rond 1200 v.C. . Hoe kunnen ze dan over
  een mystieke rivier schrijven die ze nooit hebben gekend.


- In de Taittiriya Brahmana 3.1.2 verwijst men naar de Purvabhadrapada 
   nakshatra die optijgt naar het oosten. Dr. B. G. Siddharth van het 
   Indiaas Birla Sceine instituut toonde aan dat dit niet later als 
   10 000 v.C. plaatsvond. De Brahmana’s opzich maken deel uit van 
   de Veda’s. Dit betekent dat de  Rig- Veda op zijn minst van voor 
   10 000 v.C. moet zijn.

-Verder staan er in de heiligeVeda’s nergens verwijzingen of beschrijvingen
  over een ander land als India. Alle plaatsen en rivieren enzo… die er ook
  in beschreven worden, zijn allemaal plaatsen en rivieren uit India. Je zou
  toch denken dat als een volk een ander land binnenvalt het zijn eigen
  cultuur meebrengt en opdringt aan de lokale bewoners. De Purana’s 
  verwijzen wel naar een migratie van mensen vanuit India naar andere 
  landen.-In Noord-India zijn via archeologisch onderzoek bewijs gevonden van meer
  dan 35 oude sites die omschreven staan in het Mahabaratha. Het heilige
  Mahabaratha werd geschreven door Bhagavan Sri Vyasa. Het Mahabaratha
  bevat onder meer de heilige Bagavad Gita die onderwezen werd door
  Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna incarneerde in 3228
  v.C. en verliet de aarde op 18 februari 3102 v.C. Het Mahabharata is 
  geschreven om de sublieme spirituele wijsheid van de Veda’s toegankelijker 
  te maken voor de meeste zielen. Dit betekent ook dat het is geschreven 
  na de dat de Veda’s zijn ontvangen. Dit betekent ook dat de Veda’s veel
  ouder moeten zijn dan 1200 v.C. aangezien er bij opgravingen sites zijn 
  gevonden die omschreven staan in het Mahabharata.


-Er zijn ook meer dan 2500 sites gevonden, waarvan 2/3 vrij recent. Deze
  sites liggen langs de loop van de vroegere Saraswati- rivier. Deze sites tonen
  een culturele continuïteit met de Vedische geschriften van de
  Happaran ( de Indusbeschaving) beschaving tot op dit moment.-Verder zijn er in 1940 door M. S. Vats 3 Shiva Lingams gevonden in
  Haraparra ( een van de belangrijkste steden destijds in de
  Indusbeschaving). De aanbidding van de Shiva Linga
  staat ondermeer is de Maha Narayana Upanishad van de
 
Ayur- Veda. De Shiva Linga is een symbool van Shiva, God in zijn aspect
 
van vernietiger en vernieuwer. Verder zijn er tijdens opgravingen 

  ondermeer het Swastika,het Aum symbool en een zegel(s) terug 
  gevonden met balderen erop van de Heilige Asvatta boom. 
  Het Swastika wordt vermeld in de heilige Veda’s
  Het Aum- symbool wordt vermeld in de Mundaka, Mandukiya 
  en Katha Upansihads, alsook in de Bhagavad Gita. De Asvatta 
  boom is ook een Vedish begrip. Deze boom wordt onder meer
 
vermeld is de Aiatreya en Satapata Brahmana' s. Dit, de Brahmana' s en
 
de Upanishads, zijn onderdelen van de heilige Veda’ s. Dit toont aan dat de
 
Veda’s ouder zijn dan de beweerde datum van 1200 V.C. . 


-Tussen 1980 en 1993 werd de eeuwenoude heilige stad Dwaraka vlak voor de
  kust van India op de zeebodem gevonden. Dwaraka werd destijds gesticht
  door Bhagavan Sri Krishna, de 8ste Avatara van Vishnu. De stad werd
  gevonden door zee-archeologen voor de kust van Gujarat, India.
  De opgravingen die zijn gedaan komen ondermeer overeen met de
  beschrijvingen van in de geschriften vermelde omschrijvingen. De stad werd
  door de oceaan opgeslokt vlak achter dat Bhagavan Sri Krishna de aarde had
  verlaten. Dit wordt ondermeer vermeld in het heilige Mahabharata, MP,
  7 vers 40. Bhagavan Sri Krishna verliet de aarde op 18 februari 3102 v.C. .
  Bhagavan Sri Krishna spreekt over de heilige Veda’s in de Bhagavad Gita.
  Dit betekent dat de Veda’s absoluut ouder moeten zijn als 1200 v.C.-Een andere zeer ernstige misvatting is de betekenis van het woord Ariër.
  M.M. inter-preteerde verkeerdelijk het woord als licht huidige. Hij las in de
  Veda’s over de strijd tussen het licht en het donkere. Hij maakte hier van de
  strijd tussen een volk met lichte huid en een volk met donkere huid. Deze
  interpretatie is echter een serieuze blunder. Het woord Ariër komt van het
  Sanskriet woord Arya en betekent; heilig, nobel. Het woord heeft dus op
  geen enkele manier iets te maken met ras. Het heeft te maken met innerlijke
  kwaliteiten. 
In het Ramayana geschreven door Valmiki Rishi wordt Sri Rama, de 7de    Avatara van vishnu als een Ariër omschreven op de volgende 
  wijze; “ Aryah sarva samas caivah sadaiva priya darsana” wat betekent; 
  “ Arya: One who cares for the equality of all and is dear to everyone”. 
  Dit toont zeer duidelijk aan dat het Ariër niets met race of afkomst heeft 
  te maken.

Dit alles laat zeer duidelijk zien dat de theorie van de zogenoemde invasie van de Ariërs niet klopt. Al hetgene hierboven stelt zeer duidelijk dat de Ariërs nooit India zijn binnengevallen maar dat ze de oorspronkelijke bewoners waren van India. De Vedische beschaving was eigen aan India. Dit kan bewezen worden door archeologie, de studie van culturele continuïteit, linguïstisch onderzoek en genetisch onderzoek.


Toen de zogenaamde Indusbeschaving ten onderging kwam er een grote volksverhuizing op gang. Een deel zou richting de Gangesvlakte zijn gegaan, een deel richting het noorden en Rusland. Zo zouden de Druhyu’s richting centraal Azië, Rusland en China getrokken zijn. De Yadu’s of een deel ervan zouden richting Sumerie en Egypte getrokken zijn. Wat zeker is is dat een deel richting Griekenland en Europa zijn gegaan. Zo zijn er ondermeer afbeeldingen van het Swastika gevonden in Griekenland. De kretenen en ook de Hittieten hebben de zelfde ceramische decoratie en dezelfde steen constructie als de Indusvallei, … . Er zijn nog andere invloeden in het Westen die vanuit India komen.

 

2.2 Belangrijke datums


Toch is het Hindoeïsme veel ouder dan dat. Zo zien we dat Sri Rama, de 7de Avatara van Vishnu, incarneerde rond ruim 870 000 jaar geleden op het einde van Treta-Yuga, het 2de tijdperk van de godsdienst het Hindoeïsme.


Hieronder wil ik nog enkel belangrijke datums weergeven. De datums waar een vraagteken achterstaat zijn de vermoedelijke datums.

- 870 000 geleden: incarnatie van Sri Rama, de 7de Avatara van Vishnu


-870 000 geleden: onderricht van de Rishi Vashistha aan Sri Rama. Zijn
onderricht is terug te vinden in het heilige geschrift Vashistha Yoga.
Vashistha verkondigt Advaita Vedanta.


-3250 v.C.(?) : incarnatie van Bhagavan Sri Vyasa, een Avatara van Vishnu.
Het is hij die de heilige Veda’s neer schreef. Hij zou vermoedelijk ook rond
deze tijd hebben geleefd. Bhagavan Sri Vyasa leefde ook al tijdens de tijd
van Sri Rama, zon 870 000 jaar geleden. Sri Vyasa is een Chiranjeevi of
iemand die nog steeds een lichaam heeft. De vraag is of deze Sri Vyasa
dezelfde is als degene die de Veda’s neerschreef aangezien de heilige
geschriften melding maken van 28 Vyasa voor de huidige Sri Vyasa.
Hij schreef ook de Brahma Sutras,Mahabharata, de 18 Puranas.


-3227 v.C.: de incarnatie van Bhagavan Sri Krishna, de 8ste Avatara van
Vishnu. Sri Krishna is de Purna Avatara of volledige Avatara. Hij is de
hoogste Avatara van Vishnu. Het doel van zijn incarnatie was het
vernietigen van boosaardige demonen, een leiding- nemende rol in de oorlog
in Kurukshetra en het prediken van de Bhagavad Gita. Sri Bhagavan Krishna
verliet de aarde op 17 februari 3102 V.C. .
-1300 v.C.: de ontwikkeling van de Vaisesikha filosofie door Sri Kananda


- 599 v.C.: incarnatie van Mahavir, de stichter van het Jaïnisme.
- 560(?) v.C.: de incarnatie van Boeddha, de 9de Avatara van Vishnu.


- 250 v.C.: incarnatie van Sri Patanjali, de verkondiger van de Yoga Sutra’s.
-500(?): de incarnatie van Sri Gaudapadacharya, de Guru van Sri
Govindapadacharya en Param Guru van Sri Adi Sankaracharya.
Hij verkondigde Advaita Vedanta.-788 (?): de incarnatie van Sri Jagatguru Adi Sankaracharya, Indias
grootste filosoof en Avatara van Shiva. Sri Sankara herstelde de absolute
éénheid binnen het Hindoeïsme. Het is hij die het Hindoeïsme zijn
onwankelbare vorm gaf. Hij verkondigt Advaita Vedanta.


-1017: incarnatie van Sri Ramanuja. Sri Ramanuja spreekt de leer
Visithadvaita.


-1486: de incarnatie van Sri Gauranga, of ook wel Chaitanya Mahaprabhu
genoemd.
 
-1836: de incarnatie van Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna verkondigde
Advaita Vedanta en éénheid der Godsdiensten.

- 1863: de incarnatie van Sri Swami Vivekananda. Swami Vivekananda
verkondigde Advaita Vedanta en was de vertegenwoordiger op het
1ste wereldparlement der Religies in 1893.- 1869: geboorte van Mohandas Karamchand Gandhi, beter bekent als
Mahatma Gandhi.
-1887: de incarnatie van Sri Sri Swamiji Sivananda. Sri Swami Sivananda
is een van de grootste heiligen van de 20ste eeuw. Hij verkondigde
Advaita Vedanta en eenheid der Godsdiensten. Op 14 juli 1963 trad Sri Sri
Swami Sivanadaji glorierijk in Mahasamadhi en verliet de aarde. -1893: de incarnatie van Sri Sri Paramahansa Yogananda. Sri Paramahansa
Yogananda is één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw. Hij bracht de
Kriya Yoga naar het westen.Op 5 maart 1952 trad Sri Sri Paramahansa
Yoganadaji in Mahasamadhi ( het bewust ver-laten van een heilige van
de aarde.)


-2007: Hindoes protesteren tijdens de Maha Kumbha Mela, het grootste
spirituele feest in de wereld, in verband met de vervuiling van de heilige
Ganges.
Dit hier boven zijn slechts een aantal datum van de geschiedenis van het
Hindoeïsme. Glorierijk was de geschiedenis van het Hindoeïsme en
glorierijk zal de toekomst zijn van het Hindoeïsme.
foto/ tekening: http// nl.wikipedia.org. Ik gebruik foto's/ tekeningen vanop
Wikipedia omdat op deze meestal geen auteursrechten betaald moeten
 worden en dus vrij gebruikt mogen worden.

Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op O6/11/2012 maar werd later op deze datum geplaatst.

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website. More information will follow in due time Om Shanti...