woensdag 27 augustus 2014

Hoofdstuk 2: de geschiedenis van het Hindoeïsme


               Hoofdstuk 2: De geschiedenis van het Hindoeïsme


Hoe oud het Hindoeïsme werkelijk is valt moeilijk te zeggen. Zoals hier boven al even aangehaald werd plaatsen vele westerse geschiedkundigen het ontstaan van het Hindoeïsme vaak rond 1500 v.C. . Rond die datum, zo beweren vele westerse geschiedkundigen, zou er een volk, de Ariërs ( deze naam is later in aanloop van de 2de wereldoorlog schromelijk misbruikt) India zijn binnengevallen. Toen deze Ariërs zich aan de Gangesvlakte bevonden zouden zij de Veda’s hebben ontvangen. Dit is een serieuze blunder! Deze invasie theorie werd bedacht door een bekende Duitse indoloog M.M. . M.M. ( F. Max Müller ) was zelf een religeus man die destijds voor de Engelse overheid werkte. De Britten waren al vanaf 1800 in India en bezetten uiteindelijk het hele gebied India.

Tijdens de 19de eeuw was er binnen Europa een enorm gevoel van belangrijkheid of beter gezegd, een Eurocentrisme. Men kon niet geloven en aanvaarden dat niet Europa de bakermat van Religie, beschaving, … was maar b.v. India. Men dacht dat Europa het middelpunt van de wereld was en dat al het goede uit Europa moest komen.


M.M. was was een Christenen, hij behoorde tot de “Lutheranstroming” en rekende dus vanuit de Bijbelse tijdrekening. Aangezien dat destijds sommige wetenschappers zeiden dat Adam en Eva ongeveer 4400 v.C. zouden hebben geleefd kon volgens M.M. de Veda’s, de direct geopenbaarde geschriften van het Hindoeïsme nooit ouder zijn.


De zogezegde invasietheorie bevat vooral de volgende punten:


-Rond 1500v.C. zou er een volk wat vanuit Perzië ( Iran) of de kaukasus India
  zijn binnen gevallen.


-Deze Ariërs, een nomadenvolk volgens de invasie theorie, zouden de
  hoogstaande Indus - beschaving hebben vernietigd.


-Deze Ariërs zouden wanneer ze rond 1200 v.C. aan de oevers van de Ganges
 waren de heilige Veda’s hebben ontvangen.

-Verder zouden ze ook nog de lokale bevolking de Dravidiërs naar het zuiden
 
hebben verdreven.M.M. concludeerde dat de Veda’s waarschijnlijk waren ontvangen rond 1200 v.C. . M.M. plaatste de incarnatie van Boeddha rond 600 v.C. en begon toen met 200 jaar terug te tellen om de andere geschriften te plaatsen. De Rig- Veda was volgens hem uit 1200 v.C., de Saman- Veda, de Atharavan- Veda en de Yajur-Veda uit 1000 v.C. . De Brahmanas uit 800 v.C. en de Upanishads uit 600 v.C. .


De manier hoe de Engelse overheersers dachten over de Indiërs en hun cultuur was alles behalve aanvaardbaar. Ze beschouwden de Indiërs als primitieve barbaren die terug opgevoed moesten worden. Ondanks het Engelse parlement opriep om respect te hebben voor de Indiërs en hun cultuur vond daar in India niets van plaats. De cultuur werd geen enkel respect getoond. De heilige geschriften werden geminacht. Er weden ook enorme belastingen geheven op de Indiërs. De Engelsen gebruikte een verdeel en heers strategie.


Een collega van M.M.namelijk T.M ( Thomas B. Macaulay), die het Engels model van onderwijs introduceerde of beter gezegd invoerde zei van de Indiërs dat hij van hun een volk wilde maken dat in bloed en kleur Indisch waren maar in smaak, moraal, educatie, … Engelsen waren. M.M. zei zelf dat de Indiërs opnieuw veroverd moesten worden door educatie. Zijn woorden waren; “ India has been conquered once , but India has to be concuered again, and that secound conquest should  be a conquest by education …”.


Indiërs werden systematisch gediscrimineerd, vernederd en als 2de en zelfs 3de rang burgers beschouwd. Ze wilden de Indiërs zover krijgen dat ze zich zouden schamen over hun eigen cultuur. De Engelse pleegden ook regelmatig gewelddaden en brutaliteiten tegenover de Indiërs. Eer is een brief bewaard gebleven van M.M. aan de Engelse minister van cultuur met onder meer de vraag; “ wat gaan we doen als we de Indiërs niet kunnen Christianiseren ? ” .


Recentelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat deze invasietheorie niet klopt. Deze invasietheorie werd dan ook ontkracht door verschillende onderzoeken.Dit onderzoek komt van zowel westerse als Indische onderzoekers. Hieronder volgen een aantal van de vele bewijzen.


Zo heeft men via Astrologische onderzoek de Veda’s voorlopig geplaats op
12 000 v.C. .Verder staat er in de Rig-Veda een zonne-eclips omschreven die gedateerd is op 3928 v.C. . Moderne onderzoekers hebben aangetoond dat er in de heilige Rig- Veda een vers vermeld staat die verwijst naar een midwinter zonnewende in Aries die gedateerd werd op 6500 v.C. . Ninnivagi heeft ook aangetoond dat er in de Veda’s gebeurtenissen in staan van voor 6000 v.C. .


2.1 de Indusbeschaving


Hier boven werd al even de Indusbeschaving vermeld. Als we de geschiedenis beter willen begrijpen dan moeten we het ook over deze beschaving hebben.

Tussen 3700 v.C. en 1900 v.C. was er de zogenaamde Indus- beschaving. Deze hoogstaande beschaving bestond eigenlijk al eeuwen, zoniet duizenden jaren langer. Maar de hierboven vermelde datum geven de grootste bloeiperiode weer. De oudste fase van de Indusbeschaving gaat terug tot 7000 v.C.
Deze beschaving bevond zich rond de Indusrivier en de Saraswati-rivier. Het grootste gedeelte hiervan ligt nu in Pakistan. Dit gedeelte wat vroeger tot India behoorde werd in 1947 onafhankelijk en draagt nu de naam Pakistan. Deze beschaving staat ook bekend als de Saraswatibeschaving of de Sindhu- Saraswatibeschaving.                               

De blauwe lijn is de plaats waar de Saraswati- rivier liep. De zwarte puntjes zijn de plaatsen waar vroeger steden, …  zouden gelegen hebben. Deze informatie hebben ze uit archeologisch onderzoek.  Op deze kaart staat wel de onderverdeling van India en Pakistan. Destijds was hetgene nu Pakistan is, een deel van India.Deze beschaving was een zeer hoogstaande beschaving. Deze beschaving was niet enkel hoogstand op spiritueel niveau maar ook op wetenschappelijk niveau. Het decimaal stelsel kwam uit India. Het decimaal stelsel gebaseerd op de macht van tien staat vermeld in de Taittiriya Samhita of de black Ayurveda. De moderne cijfers waardoor de wiskunde mogelijk werd was van uit die tijd. Het getal nul is ook afkomstig uit die beschaving. Het concept Pi is afkomstig vanuit India en de Indusbeschaving. Het concept van oneindigheid ook. En het binaire systeem wat hedendaags zo belangrijk is voor de computer, werd gebruikt in Vedisch vers omschrijvingen, evenzeer vanuit die tijd. 

Ook op vlak van geneeskunde waren ze ver vooruit. Zo werden er 2600 jaar geleden in India al operaties uitgevoerd zoals; cataract, nierstenen verwijderen, een kunstbeen plaatsen en zelf plastisch chururgie. Sushruta word de vader van de chururgie genoemd. Men had ook diepe kennis van anatomy, spychologie, de stofwisseling, embriologie, de spijsvertering, genetica, fysiologie, imuniteit,  enzo … .

Ze waren ook zeer ver gevorderd op vlak van astrologie. Hun berekingen, 4500 geleden, kwamen qua nauwkeurigheid overeen met de hedendaagse berekeningen. Ze waren ook zeer ver gevorderd op vlak van wiskunde. De huizen waren gebouwd met hedendaagse bakstenen, eer was een rioleringssysteem, … .


Ookal het misschien niet uit de zogenaamde Indusbeschaving kwam wist men meer als 2500 jaar geleden in India dat de aarde rond was. Er zijn astrologische geschriften waarin de zwaartekracht al in staat omschreven alsook de theorie van relativiteit van tijd en ruimte die hier pas bekend werd met Albert Einstein. Heel veel wetenschappelijke ontdekkingen zijn eeuwen later door Arabieren vanuit India naar Europa, en meer bepaald naar Spanje gebracht. Daardoor zijn vele ontdekkingen verkeerdelijk toegeschreven aan Arabieren. Een van de bekendste voorbeelden zijn de zogenaamde Arabische cijfers. Deze zijn oorspronkelijk afkomstig vanuit India, meer bepaald vanuit de Indusbeschaving, maar werden eeuwen later door de Arabieren vanuit India naar Europa gebracht.

Deze beschaving ( de Indusbeschaschaving ) verdween rond 1700 v.C. .
Nu volgens de zogezegde invasietheorie zouden de Ariërs die India binnenvielen deze beschaving hebben vernietigd.


-Toch is er door archeologen nooit sporen gevonden van geweld, er zijn wel
  sporen gevonden van modderstromen. Dit zou betekenen dat de
  Indusbeschaving niet ten onder zou zijn gegaan aan een invasie maar door
  natuurrampen en uitdroging.Een nieuwe studie uitgevoerd tussen 2003 en
  2008 door een team van internationale wetenschappers vanuit ondermeer
  U.K, US, Pakistan, India en Roemenië toont aan dat klimaatveranderingen
  leidde tot de ondergang van de Indusbeschaving. Dit team bestond
  ondermeer uit specialisten in geologie, geomorphologie (geomorfologie),
  archeologie en wiskunde.

-Een ander gegeven is dat er in de Heilige Rig- Veda verwezen wordt naar de
  heilige Saraswati- rivier. Deze rivier stroomt heden ondergronds.
  Heel lang hebben vele westerse geschiedkundigen gesteld dat deze rivier
  een mythe was omdat ze niets vonden. Op recente satelliet foto’s hebben
  onderzoekers echter de oude beddingen van deze mystieke rivier
  blootgelegd.Verschillende onafhankelijke onderzoekers hebben aangetoond
  dat de Saraswati- rivier uitgedroogd was rond 1900 v.C. . Nu volgens de
  zogezegde invasietheorie zouden de Ariërs India zijn binnen gevallen in
  1500 v.C. en de Veda’s ontvangen rond 1200 v.C. . Hoe kunnen ze dan over
  een mystieke rivier schrijven die ze nooit hebben gekend.


- In de Taittiriya Brahmana 3.1.2 verwijst men naar de Purvabhadrapada 
   nakshatra die optijgt naar het oosten. Dr. B. G. Siddharth van het 
   Indiaas Birla Sceine instituut toonde aan dat dit niet later als 
   10 000 v.C. plaatsvond. De Brahmana’s opzich maken deel uit van 
   de Veda’s. Dit betekent dat de  Rig- Veda op zijn minst van voor 
   10 000 v.C. moet zijn.

-Verder staan er in de heiligeVeda’s nergens verwijzingen of beschrijvingen
  over een ander land als India. Alle plaatsen en rivieren enzo… die er ook
  in beschreven worden, zijn allemaal plaatsen en rivieren uit India. Je zou
  toch denken dat als een volk een ander land binnenvalt het zijn eigen
  cultuur meebrengt en opdringt aan de lokale bewoners. De Purana’s 
  verwijzen wel naar een migratie van mensen vanuit India naar andere 
  landen.-In Noord-India zijn via archeologisch onderzoek bewijs gevonden van meer
  dan 35 oude sites die omschreven staan in het Mahabaratha. Het heilige
  Mahabaratha werd geschreven door Bhagavan Sri Vyasa. Het Mahabaratha
  bevat onder meer de heilige Bagavad Gita die onderwezen werd door
  Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna incarneerde in 3228
  v.C. en verliet de aarde op 18 februari 3102 v.C. Het Mahabharata is 
  geschreven om de sublieme spirituele wijsheid van de Veda’s toegankelijker 
  te maken voor de meeste zielen. Dit betekent ook dat het is geschreven 
  na de dat de Veda’s zijn ontvangen. Dit betekent ook dat de Veda’s veel
  ouder moeten zijn dan 1200 v.C. aangezien er bij opgravingen sites zijn 
  gevonden die omschreven staan in het Mahabharata.


-Er zijn ook meer dan 2500 sites gevonden, waarvan 2/3 vrij recent. Deze
  sites liggen langs de loop van de vroegere Saraswati- rivier. Deze sites tonen
  een culturele continuïteit met de Vedische geschriften van de
  Happaran ( de Indusbeschaving) beschaving tot op dit moment.-Verder zijn er in 1940 door M. S. Vats 3 Shiva Lingams gevonden in
  Haraparra ( een van de belangrijkste steden destijds in de
  Indusbeschaving). De aanbidding van de Shiva Linga
  staat ondermeer is de Maha Narayana Upanishad van de
 
Ayur- Veda. De Shiva Linga is een symbool van Shiva, God in zijn aspect
 
van vernietiger en vernieuwer. Verder zijn er tijdens opgravingen 

  ondermeer het Swastika,het Aum symbool en een zegel(s) terug 
  gevonden met balderen erop van de Heilige Asvatta boom. 
  Het Swastika wordt vermeld in de heilige Veda’s
  Het Aum- symbool wordt vermeld in de Mundaka, Mandukiya 
  en Katha Upansihads, alsook in de Bhagavad Gita. De Asvatta 
  boom is ook een Vedish begrip. Deze boom wordt onder meer
 
vermeld is de Aiatreya en Satapata Brahmana' s. Dit, de Brahmana' s en
 
de Upanishads, zijn onderdelen van de heilige Veda’ s. Dit toont aan dat de
 
Veda’s ouder zijn dan de beweerde datum van 1200 V.C. . 


-Tussen 1980 en 1993 werd de eeuwenoude heilige stad Dwaraka vlak voor de
  kust van India op de zeebodem gevonden. Dwaraka werd destijds gesticht
  door Bhagavan Sri Krishna, de 8ste Avatara van Vishnu. De stad werd
  gevonden door zee-archeologen voor de kust van Gujarat, India.
  De opgravingen die zijn gedaan komen ondermeer overeen met de
  beschrijvingen van in de geschriften vermelde omschrijvingen. De stad werd
  door de oceaan opgeslokt vlak achter dat Bhagavan Sri Krishna de aarde had
  verlaten. Dit wordt ondermeer vermeld in het heilige Mahabharata, MP,
  7 vers 40. Bhagavan Sri Krishna verliet de aarde op 18 februari 3102 v.C. .
  Bhagavan Sri Krishna spreekt over de heilige Veda’s in de Bhagavad Gita.
  Dit betekent dat de Veda’s absoluut ouder moeten zijn als 1200 v.C.-Een andere zeer ernstige misvatting is de betekenis van het woord Ariër.
  M.M. inter-preteerde verkeerdelijk het woord als licht huidige. Hij las in de
  Veda’s over de strijd tussen het licht en het donkere. Hij maakte hier van de
  strijd tussen een volk met lichte huid en een volk met donkere huid. Deze
  interpretatie is echter een serieuze blunder. Het woord Ariër komt van het
  Sanskriet woord Arya en betekent; heilig, nobel. Het woord heeft dus op
  geen enkele manier iets te maken met ras. Het heeft te maken met innerlijke
  kwaliteiten. 
In het Ramayana geschreven door Valmiki Rishi wordt Sri Rama, de 7de    Avatara van vishnu als een Ariër omschreven op de volgende 
  wijze; “ Aryah sarva samas caivah sadaiva priya darsana” wat betekent; 
  “ Arya: One who cares for the equality of all and is dear to everyone”. 
  Dit toont zeer duidelijk aan dat het Ariër niets met race of afkomst heeft 
  te maken.

Dit alles laat zeer duidelijk zien dat de theorie van de zogenoemde invasie van de Ariërs niet klopt. Al hetgene hierboven stelt zeer duidelijk dat de Ariërs nooit India zijn binnengevallen maar dat ze de oorspronkelijke bewoners waren van India. De Vedische beschaving was eigen aan India. Dit kan bewezen worden door archeologie, de studie van culturele continuïteit, linguïstisch onderzoek en genetisch onderzoek.


Toen de zogenaamde Indusbeschaving ten onderging kwam er een grote volksverhuizing op gang. Een deel zou richting de Gangesvlakte zijn gegaan, een deel richting het noorden en Rusland. Zo zouden de Druhyu’s richting centraal Azië, Rusland en China getrokken zijn. De Yadu’s of een deel ervan zouden richting Sumerie en Egypte getrokken zijn. Wat zeker is is dat een deel richting Griekenland en Europa zijn gegaan. Zo zijn er ondermeer afbeeldingen van het Swastika gevonden in Griekenland. De kretenen en ook de Hittieten hebben de zelfde ceramische decoratie en dezelfde steen constructie als de Indusvallei, … . Er zijn nog andere invloeden in het Westen die vanuit India komen.

 

2.2 Belangrijke datums


Toch is het Hindoeïsme veel ouder dan dat. Zo zien we dat Sri Rama, de 7de Avatara van Vishnu, incarneerde rond ruim 870 000 jaar geleden op het einde van Treta-Yuga, het 2de tijdperk van de godsdienst het Hindoeïsme.


Hieronder wil ik nog enkel belangrijke datums weergeven. De datums waar een vraagteken achterstaat zijn de vermoedelijke datums.

- 870 000 geleden: incarnatie van Sri Rama, de 7de Avatara van Vishnu


-870 000 geleden: onderricht van de Rishi Vashistha aan Sri Rama. Zijn
onderricht is terug te vinden in het heilige geschrift Vashistha Yoga.
Vashistha verkondigt Advaita Vedanta.


-3250 v.C.(?) : incarnatie van Bhagavan Sri Vyasa, een Avatara van Vishnu.
Het is hij die de heilige Veda’s neer schreef. Hij zou vermoedelijk ook rond
deze tijd hebben geleefd. Bhagavan Sri Vyasa leefde ook al tijdens de tijd
van Sri Rama, zon 870 000 jaar geleden. Sri Vyasa is een Chiranjeevi of
iemand die nog steeds een lichaam heeft. De vraag is of deze Sri Vyasa
dezelfde is als degene die de Veda’s neerschreef aangezien de heilige
geschriften melding maken van 28 Vyasa voor de huidige Sri Vyasa.
Hij schreef ook de Brahma Sutras,Mahabharata, de 18 Puranas.


-3227 v.C.: de incarnatie van Bhagavan Sri Krishna, de 8ste Avatara van
Vishnu. Sri Krishna is de Purna Avatara of volledige Avatara. Hij is de
hoogste Avatara van Vishnu. Het doel van zijn incarnatie was het
vernietigen van boosaardige demonen, een leiding- nemende rol in de oorlog
in Kurukshetra en het prediken van de Bhagavad Gita. Sri Bhagavan Krishna
verliet de aarde op 17 februari 3102 V.C. .
-1300 v.C.: de ontwikkeling van de Vaisesikha filosofie door Sri Kananda


- 599 v.C.: incarnatie van Mahavir, de stichter van het Jaïnisme.
- 560(?) v.C.: de incarnatie van Boeddha, de 9de Avatara van Vishnu.


- 250 v.C.: incarnatie van Sri Patanjali, de verkondiger van de Yoga Sutra’s.
-500(?): de incarnatie van Sri Gaudapadacharya, de Guru van Sri
Govindapadacharya en Param Guru van Sri Adi Sankaracharya.
Hij verkondigde Advaita Vedanta.-788 (?): de incarnatie van Sri Jagatguru Adi Sankaracharya, Indias
grootste filosoof en Avatara van Shiva. Sri Sankara herstelde de absolute
éénheid binnen het Hindoeïsme. Het is hij die het Hindoeïsme zijn
onwankelbare vorm gaf. Hij verkondigt Advaita Vedanta.


-1017: incarnatie van Sri Ramanuja. Sri Ramanuja spreekt de leer
Visithadvaita.


-1486: de incarnatie van Sri Gauranga, of ook wel Chaitanya Mahaprabhu
genoemd.
 
-1836: de incarnatie van Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna verkondigde
Advaita Vedanta en éénheid der Godsdiensten.

- 1863: de incarnatie van Sri Swami Vivekananda. Swami Vivekananda
verkondigde Advaita Vedanta en was de vertegenwoordiger op het
1ste wereldparlement der Religies in 1893.- 1869: geboorte van Mohandas Karamchand Gandhi, beter bekent als
Mahatma Gandhi.
-1887: de incarnatie van Sri Sri Swamiji Sivananda. Sri Swami Sivananda
is een van de grootste heiligen van de 20ste eeuw. Hij verkondigde
Advaita Vedanta en eenheid der Godsdiensten. Op 14 juli 1963 trad Sri Sri
Swami Sivanadaji glorierijk in Mahasamadhi en verliet de aarde. -1893: de incarnatie van Sri Sri Paramahansa Yogananda. Sri Paramahansa
Yogananda is één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw. Hij bracht de
Kriya Yoga naar het westen.Op 5 maart 1952 trad Sri Sri Paramahansa
Yoganadaji in Mahasamadhi ( het bewust ver-laten van een heilige van
de aarde.)


-2007: Hindoes protesteren tijdens de Maha Kumbha Mela, het grootste
spirituele feest in de wereld, in verband met de vervuiling van de heilige
Ganges.
Dit hier boven zijn slechts een aantal datum van de geschiedenis van het
Hindoeïsme. Glorierijk was de geschiedenis van het Hindoeïsme en
glorierijk zal de toekomst zijn van het Hindoeïsme.
foto/ tekening: http// nl.wikipedia.org. Ik gebruik foto's/ tekeningen vanop
Wikipedia omdat op deze meestal geen auteursrechten betaald moeten
 worden en dus vrij gebruikt mogen worden.

Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op O6/11/2012 maar werd later op deze datum geplaatst.

1 opmerking:

  1. Het concept PI komt uit India!? Kunt u dat misschien duidelijker uitleggen?
    Naar mijn weten zijn overal in de wereld, al dan niet afhankelijk van elkaar, door de eeuwen heen mensen met dit concept bezig geweest.Van Egyte tot Duitsland, van Griekenland tot India en van China tot Nederland.

    BeantwoordenVerwijderen