maandag 25 augustus 2014

Hoofdstuk 3: de Heilige geschriften

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website.

                        More information will follow in due time

                                              Om Shantih                           Hoofdstuk 3: de Heilige geschriften


De 6 orthodoxe geschriften vormen de Heilige geschriften van het Hindoeïsme. De 6 vormen  van orthodoxe geschriften zijn: de Srutis, de Smriti, de Itihasas, de Puranas, de Agamas en de Darsanas.


3.1 de Srutis

De Srutis zijn de Veda’s. De Veda’s zij de direct geopenbaarde en oudste heilige geschriften van het Hindoeïsme.  De Veda’s zijn Apaurusheya of bovenmenselijk. Hindoes hebben hun Godsdienst ontvangen door openbaring. Het woord Veda komt van de Sanskritwortel “ Vid ”, wat betekend “te weten”. De heilige Veda’s werden ontvangen door de grote Rishi’s die de hoogste spirituele volmaaktheid hadden bereikt, realisatie van Para Brahman (God). De Veda’s zijn directe openbaringen van God. Er zijn vier Veda’s namelijk de Rig- Veda, de
Yajur- Veda, de Saman- Veda en de Atharvan – Veda. De Yajur- Veda is op zijn beurt opgedeeld in 2 delen namelijke de Krishna ( krishna betekent hier zwarte en niet de Avatara Bhagavan Sri Krishna ) of Taittiriya en de Sukla  of Vajasaneya. De Sukla is een openbaring aan Rishi Yajnavalkya. Elk van de 4 Veda’s heeft 4 delen; de Mantra- Samhitas, de Brahmanas, de Aranyakas en de UpanishadsWanneer men spreekt van Vedische geschriften dan gaat het over de Veda’s en de Upanishads

3.1.1 de Upa- Veda’s


Er zijn 4 Upa-Veda’s of bijvoegingen. Namelijk de Ajurveda, Dhanurveda, Gandharvaveda, Arthasastraveda


3.1.2 de Vedangas


Er zijn 6 verklarende delen aan de Veda’s. Namelijk de Siksha en Vyakarana van Panini, de Cchandas van Pingalacharya, de Nirukta van Yaska, de Jyotisha van Garga en de Kalpa. Er zijn op zijn beurt 4 kalpas namelijk; Srauta, Grihya, Dharma en Sulba. Deze zijn van verschillende Rishi’s. e


Shiksa is de kennis van het fonetische. Het behandelt met de uitspraak en accent. 


Vyakarana behandelt de Sankritgrammatica. Zonder de kennis van Vyakarana is het   moeilijk om de Veda’s te begrijpen. De bekendste werken zijn die van Panini. 

Cchandas gaat over prosodie of het ritme en de intonatie van de stem bij het uitspreken van verzen. 

Nirukta behandelt de filologie of de etymologie. Etymologie bestudeert de herkomst van woorden. 

Jyotischa gaat over astronomie en astrologie. Het gaat over de bewegingen van de hemellichamen, planeten enzo …. . 

Kalpa is de methode van rituelen. De Srauta Sutra die de rituelen van de offers verklaard behoord tot de Kalpa. De Sulba Sutra de verhandelingen omtrent wiskunde, die ook de metingen bevatten voor  de offerplaatsen behoort ook tot de Kalpa. Ook de Grihya Sutra’s, die het huiselijk leven behandelen de Dharma Sutra’s die over ethiek, wetten, gebruiken enzo … gaan en dus de ethische zaken behandelen behoren tot de Kalpa.

De Srautra Sutra bevat zoals gezegd de uitleg van de rituele offers. De Sulba Sutras gaan ondermeer over over wiskunde en de metingen die nodig zijn voor de offerplaatsen. De Grihya Sutra  heeft betrekking op het huishoudelijke leven en de Dharma Sutra  gaat over ethiek, gebruiken en wetten. Al deze behoren tot de Kalpa.


3.2 de UpanishadsEr is geen enkel geschrift dat zo verheven en subliem is als de Upanishads en Vashistha’s Yoga. Het menselijke intellect is in de geschiedenis van de wereld niet met iets meer subliem en verheven in contact gekomen als met de Upanishads. De Upanishads verkondigen Advaita Vedanta. De Upanishads zijn de essentie van de Veda’s. Er zijn zoals hierboven al werd vermeld 4 Veda’s. Er zijn even veel Upanishads als er delen( secties) zijn in de Veda’s. De Upanishads zijn het laatste deel van de Veda’s. Een andere naam is Vedanta . Er zijn 21 delen in de Rig- Veda, 109 delen in de Yajur- Veda, 1000 delen in de Saman- Veda en 50 delen in de Atharvan- Veda. Dit betekent dat er dus 1180 Upanishads zijn. Van deze worden er 10 tot 13 als belangrijkste beschouwd. 

Deze zijn; Isa, Kena, katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya, Chhandoghya, Brihadaranyaka. Deze zijn de 10 belangrijkste Upanishads. De volgende worden vaak bijgevoegd tot de belangrijkste Upanishads; de Kaushitaki, Setasvatara en Maitrayani. De Upanishads verklaren dat het doel van de mens realisatie van Para Brahman is. Enkel realisatie van Para Brahman brengt Onsterfelijkheid, Eeuwige Gelukzaligheid en Eeuwigdurende Vrede.


3.3 de Smitris


Na de Sruti zijn de Smitris het belangrijkst. Dit zijn de eeuwenoude heilige wetboeken van het Hindoeïsme. Smitri betekent; “datgene wat herinnerd is”.

Ze handelen over Sanatana- Varnashrama- Dharma. De Smitri of Dharma Sastras zijn gebaseerd op de Sruti of de Veda’s. Er zijn 18 Smitri’s. Van deze wetgevers zijn Manu, Yajnavalkya en Parasara de belangrijkste. De andere 15 zijn; Vishnu, Daksha, Samvarta, Vyasa, Satatapa, Vashistha, Yama, Apastamba, Gautama, Devala, Sankha-likhita, Usana, Atri en Saunaka.

De Manu Smitri is voor Satya Yuga, de Yajnavalkya Smitri voor Treta Yuga, De Sankha-likhita Smitri voor Dwapara Yuga en Parasara Smitri voor Kali Yuga.


3.4 de Itihasas

De Itihasas is het vriendelijke advies waar dat de Veda’s het autoritaire Advies

is. De Itihasas omvatten; Het Ramayana, het Mahabaratha, Vashistha Yoga
en Harivamsa. Ook de Bhagavad Gita behoord als onderdeel van het Mahabharata tot de Itihasas. De heilige Bhagavad Gita wordt echter vaak verheven tot Smitri vanwege zijn verheven leer. De Itihasas geven datgene wat er in de Veda’s staat op een eenvoudigere wijze weer.


3.4.1 het Ramayana


Het heilige Ramayana is misschien buiten de Sruti het oudste geschrift in de
wereld. De Ramayana is Adikavyam of het eerste gedicht.  Het bevat het
leven van Sri Rama, de 7de Avatara van Vishnu. Het is geschreven door Sri
Valmiki Rishi.


3.4.2 Het Mahabharata


Het Mahabharata is het grootste gedicht ter wereld. Het omvat meer als
100 000 verzen. Het werd geschreven door Bhagavan Sri Vyasa.  Het bevat de essentie van alle heilige geschriften. Het is ondermeer een bron van; ethiek, Kennis, politiek, filosofie, religie, enzo … . Het is het verhaal van de Pandavas. Het wordt ook wel eens de 5de Veda genoemd.


3.4.3 Yoga Vashistha


Het oudste Heilige geschrift over de Vedanta is Yoga Vasishtha. Yoga Vasishtha is één van de meest verheven geschriften die de mensheid ooit heeft gekend. Het verkondigt Advaita Vedanta.  Yoga Vasishtha is geschreven in het Sanskriet. Het is geschreven door Sri Valmiki Rihsi. In Yoga Vasishtha staat het sublieme onderricht van Sri Vasishtha. Sri Vasishtha is één van de mentaal gecreëerde zonen van Brahma (Brahman (God) in zijn aspect van scheper.). Het verkondigt Advaita Vedanta.


3.4.4 het Harivamsa


De naam Hairvamsa betekent “ lineage of Hari ( Vishnu)” . De Harivamsa wordt door de meeste beschouwd als bijgevoegd bij het Heilige Mahabarata


3.4.5 de Bhagavad GitaDe heilige Bhagavad Gita is een onderdeel van het Mahabharata. Het staat is 
Bishma- Parva van het Mahabharata. Het bestaat uit 701 verzen in 18 
hoofdstukken. Het werd geschreven door Bhagavan Sri Vyasa. Het bevat de 
verheven leer van Bhagavan Sri Krishna, de Purna Avatara van Vishnu, aan 
zijn belangrijkste discipel Arjuna. De heilige Bhagavad Gita is een van de
meest heilige geschriften van het Hindoeïsme. De Bhagavad Gita is geschikt 
voor iedereen ongeacht zijn levensbeschouwing. Het is een geschrift wat voor 
gans de wereld is. Het is een wereldgeschrift.


3.5 de Puranas


De Puranas zijn zoals de Itihasas Surhit- Sammitas of vriendelijk advies. De Puranas werden geschreven door Bhagavan Sri Vyasa. Er zijn 18 Puranas.  Hiervan eren 6 Brahma (Brahman in zijn aspect van schepper), 6 Vishnu en 6 Shiva. De Puranas werden uit medeodgen voor de mensheid geschreven door Bhagavan Sri Vyasa. Ze bevatten de leer van de Veda’s op een eenvoudigere wijze. 

De 18 Puranas: Vishnu Purana, Naradiya Purana, Srimad Bhagavatam Purana, Garuda ( Suparna ) Purana, Padma Purana, Varaha Purana, Brahma Purana, Brahmanda Purana, Brahma Vaivarta Purana, Markandeya Purana, Bhavishya Purana, Vamana Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Linga Purana, Shiva Purana, Skanda Purana en Agni Purana. 

Een deel van de Markandeya Purana staat bekent als Chandi of Devimahatmya. Dit behandelt de aanbidding van Devi of de Goddelijke Moeder ( Brahman ( God) in zijn aspect van Goddelijke Genade, liefde en schoonheid ). Deze verzen worden gereciteerd tijdens de dagen van Navaratri.

Er zijn ook 18 Upa- PuranasEr zijn ook 18 Upa- Puranas. De 18 Upa- Puranas zijn; Sanatkumara, Narashima, Brihannaradiya, Sivarahasya, Durvasa, Kapila, Vamana, Barghava, Varuna, Kalika, Sambha, Nandi, Surya, Parasara, Vashistha, Devi- Bhagavata,  Ganesha en Hamsa.3.6 de Agamas

De Agamas zijn spirituele en praktische geschriften voor de aanbidding van

het Goddelijke.De Agamas bevatten de Tantras, Mantras en Yantras. Ze behandelen ondermeer de uitwendige aanbidding van GOD, tempelbeelden, temples, enzo… . Verder behandelen alle Agamas ook Jnana (kennis) Yoga, kriya (ritueel)  en Charya ( aanbidding). Ze geven ook uitleg over kosmologie, bevrijding, devotie, meditatie, filosofie van Mantra’s, het bouwen van tempels, feesten enzo … . De Agamas zijn onderverdeeld in 3 secties; de Vaishnava, de Saiva en de Sakta . De Vaishnava Agamas eren Vishnu. De Saiva Agams eren Shiva en de Sakta  Agamas eren Devi of het Moederaspect van GOD.


 3.7 de Darsanas


De Darsanas maken deel uit van de filosofische geschriften. De Darsanas zijn Shad Darasanas of 6 Darsanas. De Darsanas zijn; de Nyaya van Sri Gautama, de Vaiseshika van Sri Kanada, de Sankya van Sri Kapila, de Yoga Sutras van Sri Patanjali en de Brahma Sutras van Bhagavan Sri Vyasa. Van deze is de Brahma Sutras de belangrijkste. Het gaat over een aantal punten vanuit de Upanishads. Op de Brahma Sutras zijn vele commentaren geschreven waarvan het commentaar van Sri Adi Sankaracharya veruit de belangrijkste is.

3.8 Yoga Sutra van Patanjali

Sri Patanjali is de bekendste vertolker van Yoga. Hij is een Avatara van Adi Sesha. Sri Patanjali is niet de orginele ‘onderwijzer’ van Yoga. De Yajnavalkya Smitri verklaart dat Hiranyagarba ( Brahma ) de oorsprong is. Sri Patanjali is degen die de Sutra’s samenbracht en uitlegt. De Yoga Sutra’s behandelen Raja Yoga. Raja Yoga wordt de konning der Yoga’s genoemd. In deze Yoga zijn er geen lichaamsoefeningen zoals in Hatha Yoga. Er zijn geen Hatha Yoga Kriyas bij deze Yoga. Het begint direct met de ‘mind’ (geest). Raja Yoga is het tot rust brengen van de gedachtegolven. Raja Yoga is meditatie. Raja Yoga wordt ook Ashtanga Yoga genoemd of de Yoga met 8 onderdelen. Deze zijn Yama ( beloften), Niyama ( datgene wat men moet praktiseren ), Asana ( de juiste houding voor meditatie), Pranayama ( regulering van de levensenergie ), Pratyahara ( terugtrekken van de zintuigen en de geest van objecten), Dharana ( concentratie ) en Dhyana ( meditatie). 

De Yoga Sutra’s zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 noemt Samadhipada bevat 51 Sutra’s en gaat over de verschillende soorten van Samadhi. Hoofdstuk 2 noemt Sadhanapada en behandeld de verschillende onderdelen van Raja Yoga, de obstackels in meditatie, … . Hoofdstuk 3 noemt Vibhutipada, bevat 56 sutra’s en gaat over Dharana 

( concentratie) , Dhyana ( meditatie)  en Siddhi’s. Hoofdstuk 4 noemt Kaivalyapada , bevat 34 Sutra’s en handelt over Kaivalya of het einddoel van Raja Yoga, namelijk realistatie van Brahman.

3.9 andere geschriften

Er zijn ook nog  Tevaram en de Tiruvachakam. Dit zijn de hymnen van de Saiva ( volgelingen van Shiva ) heiligen van Zuid- India. 

Veder zijn er ook nog de Divya- Prabandham van de Alvar heiligen van zuid- India. deze staan ook bekend als Pasurams, de 4000 ooit verloren gewaande verzen. De verzen werden terug gevonden door Sri Nathamuni 

( Nathamunigal ). Deze verzen aanbidden Vishnu. Zelf nu nog worden deze gezongen in vele tempels.

De Ramacharitamanasa van Sri Tulsidas verhaald opnieuw het Ramayana.  

Verder zijn er nog vele verheven geschriften geschreven door vele heiligen. Van deze vermeld ik hier ondermeer de werken van Sri Adi Sankaracharya zoals ondermeer Viveka Chudanami Aparoskhanibuti, Sivananda Lahirien Atma Bodha.

Verder zijn er werken van veel grote heiligen zoals Sri Sri Swami Sivananda, Sri Paramahansa Yogananda, Sri Ramana Maharishi, enzo…. . Sri Sri Swamiji Sivananda schreef meer als 300 werken. 

Al deze spirituele werken brengen de mensheid in contact met het doel waarom we hier op aarde zijn. 

Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 06/11/2012 maar later op de datum geplaatst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website. More information will follow in due time Om Shanti...