zondag 31 augustus 2014


                                                          \

Invocatie

“This is the Brahman without cause and effect,
  without anything inside or outside, this self is
  Brahman, perceiving everything.”                               Aum Param Brahmane Name
                        Eerbetuigingen aan Para Brahman ( God )                             Satguru Sri Sri Swami Sivananda

Sri Swamiji Sivananda werd geboren op 8ste September 1887, in het dorp Pattamadai in de buurt van de rivier Tamraparani, zuid- India bij Sri P.S. Vengu Iyer ( een devote van Shiva) en Srimati Parvati Ammal. Zijn ouders noemde hem Kuppuswamy. Al in zijn kindertijd vertoonde hij de tekenen van Tyaga ( verzaking) en liefde voor zijn medemens. Hij voedde de hongerige aan de deur. Hij gaf vaak zoetigheden van zijn moeder aan de honden, katten, kraaien, … . Hij bracht ook bloemen en Bael ( Heilige boom)  bladeren voor Shiva Puja ( devotionele aanbidding van Shiva ‘ GOD in zijn aspect van vernietiger en vernieuwer ) van zijn vader.

Later ging Kuppuswamy naar de geneeskunde school in Tanjori om
geneeskunde testuderen. Tijdens de vakanties ging hij niet naar huis
maar bleef gans de tijd in hetziekenhuis. Hij bezat meer kennis dan
dokters en in  zijn 1ste jaar konen hij al dossiers beantwoorden die
laatste jaar studenten zelf nog niet konden beantwoorden. In 1913
verliet hij India nadat hij een aanbod kreeg vanuit Malesië. Dokter
kuppuswamy werkte hard. Ondanks zijn druk leven diende hij de Sadhu’s,
Sannyasas en de armen. Later begon hij ook vele Heilige werken en Heilige
geschriften van het Hindoeïsme te bestuderen. Hij zong ook soms Bajans en
praktiseerde Anahat Laya Yoga en Swara Sadhana. Niets kon de dokter verleiden.

In 1923 verzaakte  hij de wereld en ging terug naar India. Hij lied zijn bagage
achterbij een vriend en ging op pelgrimstocht. In Varanasi had hij het 
Darshan van LordVisvanath (andere naam voor Shiva). In 1924 kwam hij aan
 in het Heilige Rishikesh. In het heilige Rishikesh ontmoete hij Sri Swami
Visvananda  Saraswati. Achter enkele woorden werd Kuppsswamy
geïnitieerd in de Heilige orde der Sannyasa en gaf Kuppeswamy de naam
Sri Swami Sivananda Saraswati. Sri Swami Vishnudevanandaji 
van de Kailas Ashram voltrok de Viraja Homa (het belangrijkste initiatie
ritueel bij de intrede van de orde der Sannyasa) 

Sri Sri Swami Sivananda kleedde zich zelf (sober) om te zich te kleden,
hij at om te leven, en leefde om de mensheid de dienen. Sri Sri Swami
Sivananda practiseerde strenge Spirituele discipline. Hij deed Japa
( chanten van mantra). Hij mediteerde meer dan 12 uur per dag.
Ondanks deze intense Tapas ( ascetisme, spirituele discipline) vergat
hij niet de zieken te dienen. Sri Sri Swamiji Sivananda praktiseerde de
verschillende Yogavormen en bestudeerde de Heilige geschriften.
Achter jaren van strenge en intense Sadhana (spirituele discipline)
bereikte hij de hoogste spirituele volmaaktheid namelijk Nirbikalpa
Samadhi (realisatie van Para Brahman in uzelf).

In 1936 zaaide hij het zaad voor Sivanandashram wat later de Divine Life
Society werd. In 1943 stichtte hij een Sivanada Ayurvedische apotheek.
Op 28 December 1945 stichtte Sri Sri Swami Sivanandaji een alle- wereld
Religie federatie en een alle wereld Sadhu federatie in 1947. In 1948 was
de Vedantawoud academie georganiseerd. In 1950 ondernam hij een tour doorheen India en Sri Lanka om de Goddelijke boodschap te verkondigen. Hij deed het spirituele en het morele bewustzijn in  de harten van de mensen ontwaken. In 1953 riep hij een wereldparlement der Godsdiensten  in de Sivanandashram bijeen met vetegenwoordigers van verschillende Wereldgodsdiensten. In 1957 werd er een oogziekenhuis geopend.

Sri Sri Swami Sivanandaji heeft meer als 300 werken geschreven. Hij leefde
werkelijk om de mensheid te dienen. Sri Sri Swami Sivananda zag God in
alles en iedereen.  Hij was , ondanks hij een Heilige was, de nederigheid zelve.

Verzaking was de sleutel van zijn persoonlijkheid. Hij stond altijd klaar om
andere te dienen. Hij was vol van Goddelijke wijsheid en liefde voor al
wat leefde. Swami Sivananda heeft discipelen over gans de wereld behorend
tot alle Godsdiensten. Hij verkondigde éénheid der Godsdiensten.
Sri Sri Swamij  Sivananda straalde zijn Goddelijke en verheven boodschap
van dienstbaarheid, meditatie en Godsrealisatie uit naar alle uithoeken van
de aarde.Hij verkondigde de Yoga der Synthese. Hij was een volgeling van 
de Advaita Vedanta van Jagatguru Sri Adi Sankaracharya. Hij was een
belichaming van Jagatguru Sri AdiSankaracharya. Hij was een volmaakt heilige. Iemand die het Hindoeïsme  een nieuw richting gaf. 

Hij zag Para Brahman (God) is alles en iedereen. De mensheid dienen was voor 
hem God dienen. Hij is een der grootste heiligen van de 20ste eeuwig. 
Hij is een belichaming van het Hindoeïsme.

Op 14 juli 1963 trad Sri Sri Swami Sivanadaji in Mahasamadhi en verlied de
aarde. Hij heeft de India en de rest van der wereld een ongelofelijke dienst
bewezen door het voorbeeld van zijn eigen leven.


Glorie, Glorie aan Satguru Sri Sri Swami Sivananda

Aum namo Bhagavate Sivanandaya

eerbetuigingen aan Heer Sivananda


Bron vermoedelijk: www.dlshq.org


voor foto's van Sri Sri Swami Sivananda: http://sivanandaonline.org/newsupdates/?page_id=313 


voor meer informatie: www.dlshq.org

Dit artikel was oorspronkelijk geplaatst op de blog op 07/12/2012 maar werd geplaatst op deze datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten