zondag 31 augustus 2014

Hoofdstuk 1: het Hindoeïsme


                                                               \
                                        AUM NAMO PARA BRAHMANE
                           
( eerbetuigingen aan Para Brahman)


                             Hoofdstuk 1: het Hindoeïsme


Hara Aum, Het Hindoeïsme is de nog oudste levende Godsdienst ter wereld. Hoe oud het Hindoeïsme werkelijk is valt moeilijk te zeggen. Westerse geschiedkundigen ( niet alle) plaatsen het ontstaan van het Hindoeïsme vaak rond 1500 v.C. . Dit is een grove blunder. Hoe kan men de datum van het Hindoeïsme bepalen? Het Hindoeïsme is Sanatana Dharma, wat betekent: Eeuwige wet, Eeuwige Religie. Het Hindoeïsme was er vanaf het begin van dat deze aarde er was en zal zolang blijven bestaan dat deze aarde er is.
Het Hindoeïsme staat ook bekend onder de naam Vaidika Dharma of Religie van de Veda’s. De naam Hindoeïsme komt eigenlijk nergens voor in de heilige geschriften. Deze naam werd gegeven door de Perzen of de Grieken. Toen ze Noord- India binnen vielen noemde ze de mensen die aan de Indus- rivier woonde Indoes. Hiervan kwam later Hindoeïsme.De eigenlijke en oorspronkeleijke naam van het Hindoeïsme is Sanatana Dharma of Eeuwige Wet, Eeuwige Religie. Ik gebruik hier de naam Hindoeïsme, omdat deze ingeburgerd is. 

De Veda’s zijn de direct geopenbaarde heilige geschriften van het Hindoeïsme. De Veda’s zijn zonder begin en einde. De heilige Veda’s werden duizenden jaren mondeling doorgegeven van Guru op chela ( leerling) en dan enkel aan die chela’s die zuiver genoeg waren en in staat waren ze uit het hoofd te leren en te begrijpen. Het is pas ongeveer rond 3250 v.C. ( ?, deze datum is niet met zekerheid te stellen, maar toch het moet minstens ongeveer 5000 jaar geleden zijn.) dat de heilige Veda’s voor het eerst werden neergeschreven door Bhagavan Sri Vyasa, een Avatara van Vishnu (Brahman, God, in zijn aspect van instandhouder van het goede).


Een andere blunder is de zogenaamde invasie theorie van de Ariërs. Het woord Ariër komt vanuit het Sanskriet en betekent: heilig, edel van karakter. Dit woord werd naar aanloop van de 2de wereldoorlog schromelijk misbruikt. Over deze zo gezegde invasietheorie meer in het hoofdstuk 2 over de geschiedenis.Het Hindoeïsme heeft geen stichter zoals de meeste andere wereldGodsdiensten. Het Hindoeïsme heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld door de leer van de Veda’s, de Upanishads, de Avatara’s, de Rishi’s, de Bhagavad Gita en de Ithisasas.


Het Hindoeïsme laat absolute vrijheid aan de rationele geest in zake van geloof en devotie. Het Hindoeïsme eert waarheid welk jasje het ook aan heeft. Het Hindoeïsme zal nooit zeggen dat zei de enige weg zijn. Het Hindoeïsme beschouwt elke Religie als een weg naar God.


In de heilige Hindoegeschriften staat; “zoals alle rivieren naar de oceaan stromen zo leiden alle Godsdiensten naar God” en “ en wie tot Mij komt langs welke weg dan ook hij zal Mij bereiken want alle wegen leiden tot Mij”.


Je zou gerust kunnen zeggen dat het Hindoeïsme een Religie is van de vrijheid. Het Hindoeïsme heeft het wonderlijke vermogen om dingen van een andere Godsdienst in zich op te nemen zonder zijn eigenheid te verliezen. Toch heeft het Hindoeïsme het niet nodig om dingen van een andere Godsdienst in zich op te nemen. Het Hindoeïsme is inclusief en sluit niets uit. Het staat open naar alle levensbeschouwingen toe. De leer van het Hindoeïsme staat open voor iedereen en respecteert iedereen ongeacht afkomst.Het Hindoeïsme verkondigt eeuwige waarheden voor de verheffing van alle wezens en alle werelden. Binnen het Hindoeïsme is er geen plaats voor enggeestigheid. Het Hindoeïsme sluit niemand uit

Het Hindoeïsme is ontstaan in wat men nu India noemt, maar zijn invloed reikt tot in Zuid- Aziatische landen als Sri Lanka, Indonesië, Bhutan, Mauritius, Nepal en Bali. Het Hindoeïsme heeft alle vier uithoeken van de wereld bereikt. Het Hindoeïsme heeft een boodschap voor of beter gezegd die de mensheid opheft naar zijn ware zijn. Die de mensheid waarheid en praktische lessen aanreikt om de hoogste spirituele volmaaktheid te bereiken, namelijk realisatie van SatChitAnanda Para Brahman (God).


Het Hindoeïsme heeft wereldwijd ongeveer van 1 tot 1,1 miljard volgelingen, waarvan ongeveer 905 miljoen in India leven. Ongeveer 83 % van de Indische bevolking is bekeerd tot het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme is de moeder van alle Godsdiensten en is ook de bron voor het Boeddhisme, het Sikhgeloof en het Jaïnisme . Alle andere Godsdiensten hebben inspiratie gehaald uit het Hindoeïsme.


Geen één Godsdienst heeft zoveel heiligen voort gebracht als het Hindoeïsme. In het Hindoeïsme wordt iemand pas een heilige genoemd als hij/zij de hoogste spirituele volmaaktheid heeft bereikt. Glorie aan de kenners en leraren van Brahman en Glorie, Glorie aan SatChitAnananda Para Brahman (God) zelf.

Belangrijke noot: bronvermelding is te vinden op het einde van hoofdstuk 12Dit hoodstuk wer oorspronkelijke geplaatst op de blog op O6/11/2012 maar werd later geplaats op deze datum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten