donderdag 14 augustus 2014

Hoofdstuk 9: De verschillende Yogavormen                          Hoofdstuk 9: De verschillende Yogavormen


Het woord Yoga komt van het Sanskrit wortel  “ Yuj ” wat betekent ‘vereniging.’ Vereniging met Brahman of God. Het is het proces wat de Yogi uiteindelijk brengt naar realisatie van Para Brahman ( God ). Juist zoals de golf op de oceaan één wordt met de oceaan zo ook wordt de ziel waneer hij volledig gezuiverd is van de zucht naar genot, lust, hebzucht, egoïsme, … één met Para Brahman.
Op de tweede plaats is Yoga ook het proces dat leid tot realisatie van Para Brahman. Hij die Para Brahman heeft gerealiseerd is een Yogi. Maar ook hij die aan één van de verschillende Yogavormen doet is een Yogi. Iemand die een van de Yogavormen praktiseert maar die nog niet het hoogste heeft bereikt is ook een Yogi. Yoga is ontstaan binnen het Hindoeïsme. Yoga is één van shad Darsanas of één van de 6 filosofische systemen. Yoga is heel praktisch. Ook al Yoga is ontstaan binnen het Hindoeïsme is iemand die aan Yoga doet niet noodzakelijk een Hindoe. Yoga is universeel. Een Christenen, een Sikh, een Moslim kan ook aan Yoga doen. Het praktiseren van Yoga is niet tegen eender welke Godsdienst of levensbeschouwing.  Yoga leidt tot realisatie met van God. Hij die Brahman realiseert in zich zelf is de vriend van allen.
Er zijn verschillende vormen van Yoga namelijk Karma Yoga, Bhakti Yoga, RajaYoga, Kriya Yoga en Jnana Yoga. Er is ook nog Japa Yoga of recitatie van Mantra, Laya yoga en Kundalini Yoga, … . De in het westen meest gepraktiseerde Yogavorm is Hatha Yoga.

9.1.Karma Yoga
Karma Yoga is onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid. Karma Yoga is de Yoga van onzelfzuchtige actie die het hart zuivert. Belangrijk is dat hij/zij de mensheid dient zonder enige gehechtheid en egoïsme.
Karma Yoga is het doen van dienstbaarheid en goede werken zonder enig eigenbelang, zonder zich te richten op het resultaat en niets terug verwachten. Hij/zij draagt dit dan op aan Para Brahman (God ). Drie dingen zijn dus essentieel voor Karma Yoga: uw dienstbaarheid moet zonder eigenbelang zijn, je mag niet gehecht zijn aan de vruchten van de actie en je moet het opdragen aan Brahman. Het beoefenen van Karma Yoga vraagt niet dat je rijk bent. Je kan dienen in gedachten en met je lichaam. Een Karma Yogi moet vrij zijn van lust, hebzucht, woede en egoïsme. Karma Yoga helpt op zich om zich te zuiveren van lust, hebzucht, woede, … . Het dienstbaarheid doen met Atma Bhava of het zien van Brahman (God) in elk gezicht is Nishkama Karma Yoga. Karma Yoga zuivert het hart en bereid hem/haar voor Raya Yoga of Vedanta. Men moet constante dienstbaarheid doen aan de mensheid. Iemand die Raya Yoga of Jnana Yoga doet moet niet stoppen met dienstbaarheid aan de mensheid.

9.2.Bhakti Yoga
Bhakti Yoga is de Yoga van devotie en toewijding. Bhakti Yoga is Saguna Upasana of aanbidding van God met vorm. Het woord Bhakti heeft de Sanskrietwortel ‘Bhaj’, wat betekent ‘ gehecht zijn aan God’. Het horen van de Lila’s en verhalen van God ( Sravana ), het zingen van zijn glorie ( Kirtana ), het omarmen van zijn naam en aanwezigheid 
( Smarana ), dienstbaarheid van ( aan) zijn ‘voeten’ ( Padasevana ), 
aanbidding van God ( Archana ), eerbetuigingen aan God ( Vandana ), het gevoel ontwikkelen dat je een dienaar bent van God ( Dasya ), het ontwikkelen van het gevoel van vriend ( Sakhya ) en volledige overgave aan het Zelf 
( andere naam voor God) ( Atmanivendana ) is Bhakti yoga.

Mediteren op God met vorm is ook Saguna Upasana of Bhakti Yoga. Er zijn 5 vormen van Bhakti namelijk: Santa, Dasya, Kashya, Vatsalya en Madhurya. Santa, is het 1ste stadium, de devote is vredevol. Dasya, de devote heeft het gevoel van dienaar te zijn. Kasya, de devote voelt dat God zijn vriend is.Vatsalya, de devote beschouwd God als zijn kind. Madhurya, de devote beschouwt God als zijn geliefde. Dit is de hoogste vorm van Bhakti. Dit is niet de liefde die er is tussen personen die een relatie hebben. Bhakti Yoga zuivert het hart van lust, woede egoïsme, … en bereid u voor Jnana Yoga of Raya Yoga.

9.3. Raja Yoga
Raja Yoga is Dhyana Yoga of Yoga der meditatie. Raja Yoga is het systeem dat Patanjali Rishi  beschreef in zijn sublieme Yoga Sutra’s. Patanjali is niet de uitvinder van Yoga. Patanjali is de samensteller, de originele ontwerper is Hiranyagarbha ( Isvara ). Raja Yoga wordt ook Atshanga Yoga of de Yoga van de 8 onderdelen genoemd. De 8 onderdelen zijn:

1.Yama ( de beloften): Ahimsa (geweldloosheid), Satya ( waarheid, en het 
    spreken ervan), Asteya ( niet- stelen ), Brahmacharya ( celibaat en/of 
    kuisheid ), Aparigraha ( het niet aannemen van geschenken).

2. Niyama ( datgene wat men moet praktiseren): Saucha ( zuiverheid, op de 
     'eerste’ plaats innerlijke ), Santosha ( tevredenheid ), Tapas ( ascetisme, 
     strenge eenvoud ), Svadhyaya ( spirituele studie ), Isvarapranidhana 
     ( zelfovergave aan God ).

3. Asana, de juiste houding voor meditatie

4.Pranayama, ademhalingsoefeningen om de adem te beheersen.

5. Pratyahara, terugtrekken van de zintuigen en de geest van objecten.

6.Dharana, concentratie

7. Dhyana, meditatie

8. Shamadi, realisatie van Brahman.

Dit leidt tot Asamprajnata Samadhi of realisatie van Brahman. Raya Yoga is een exacte wetenschap die u stap voor stap naar God leid.

4. Kriya Yoga
Kriya Yoga is een geavanceerde vorm van Raja Yoga. Kriya Yoga werd naar het westen gebracht door Sri Sri Paramahansa Yogananda. Dit is een gewijde wetenschap. Ze wordt vermeld door Bhagavan Sri Krishna is de heilige Bhagavad Gita. Kriya Yoga wordt een snelweg naar verlichting ( realisatie van Para Brahman, God ) genoemd.

9.5. Jnana Yoga
Jnana yoga is de Yoga der Kennis. Moksha of bevrijding wordt bereikt door Kennis van Para Brahman. Kennis is hier directe realisatie van Para Brahman of Brahman Sakshatara, Brahmajana. Brahman kennen als u eigen zelf is Kennis. Beseffen dat je Brahman bent is Jnana of Kennis. Kennis is hier worden. Hij die Para Brahman Kent wordt Brahman. Jnana Yoga vernietigt elke vorm van onwetendheid. Jnana Yoga is de centrale basisyoga. Jnana Yoga is niet louter intellectuele studie maar de directe realisatie van Para Brahman. Het is Brahmavidya of Kennis van het Zelf ( andere naam voor Para Brahman.).

De discipel maakt zich Sadhana Chatushtaya of de 4 deugden der verlossing eigen namelijk:

1.Viveka: onderscheidingsvermogen tussen wat echt is en wat niet echt is.

2.Vairagya: totale desinteresse in zinnengenot in deze wereld alsook de andere werelden.

3.Shad Sampat of 6 voudige deugd

   - Sama: sereniteit
   - Dama: beheersing der zintuigen
   - Uaparati: verzaking
   - Sraddha: intens vertrouwen in de waarheid van de heilige geschriften en de 
      woorden van volmaakte Meesters
   - Samdhana: het richten van de geest op Para Brahman zonder hem te laten 
      afdwalen naar objecten.

 4. Mumukshtutva: een brandend aanvoelen om bevrijding te willen bereiken 
     van Samsara of het wiel der wedergeboorte.

Dan praktiseert hij/zij Sravana of het aanhoren ( bestuderen valt hier ook onder) van de Sruti zoals de Upanishads. Manana of contemplatie over datgene hij/zij hoorde en constante Nididyasana of meditatie. Dit eindigt in directe Atma- Sakshatkara of realisatie van Para Brahman. Dit is de staat voorbij alle woorden. Hier zijn geen namen en vormen. Hier is geen energie of materie. Dit is Moksha. Dit is het bereiken van uw Ware zijn. Dit is het bereiken van datgene wat waard is te bereiken. Moksha is het bereiken van Eeuwigdurende  en Opperste Gelukzaligheid door realisatie van Para Brahman. Hij die Para Brahman kent wordt waarlijk Brahman. Dit is de grote verklaring van de Upanishads. Zo iemand schreeuwt uit in opperste vreugde: “Ayatma Brahman of deze ziel is Para Brahman.” Dit is realiseren en niet enkel weten dat alles Para Brahman (God) is. O, dit is de reden waarom wij allen hier op aarde incarneren. Realisatie van Para Brahman is Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwigdurende Gelukzaligheid. Wie kan deze verheven staat omschrijven. Dit is Opperste Zijn of Kevala Asti. Enkel dan heb je Eeuwigdurende Gelukzaligheid en Vrede. Enkel dan ben je Waarlijk Vrij. Hij die Para Brahman kent wordt waarlijk Brahman.Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12

Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 02/11/2012 maar later geplaatst op deze datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten