zondag 24 augustus 2014

Hoofdstuk 4: God


                                                      Hoofdstuk 4: GOD


In het Hindoeïsme is er slechts één God. De naam voor God in het Hindoeïsme is Para Brahman. Para Brahman is God. Het Hindoeïsme verklaart dat Para Brahman ( God) zonder vorm, zonder hoedanigheden, zonder speciale eigenschappen, zonder iets binnen in en zonder iets buiten uit, allomtegenwoordig, één zonder een tweede, allesdoordringend, ondeelbaar, onverranderlijk, in alles aanwezig en het ongeschapen Absolute is. Para Brahman is de bron van alles. Zoals golven voort komen uit de zee, zoals de boom voort komt uit het zaad, zoals het gras voort komt uit de aarde zo komt alles voort uit Brahman.

Al de andere zo gezegde goden zijn aspecten van Brahman. Zo is Brahma Brahman in zijn aspect van schepper, Vishnu is Brahman is zijn aspect van instandhouder van het goede en Shiva is Brahman is zijn aspect van vernietiger en vernieuwer. Brahma, Vishnu en Shiva hebben elk een 'vrouwelijke partner'. Saraswati is de partner van Brahma, Laksmi van Vishnu en Parvati van Shiva. De vrouwelijke partner symboliseert de scheppende
energie. Ganesha is Brahman ( God ) is zijn aspect van opruimer der hindernissen en wijsheid. Ookal al deze aspecten zijn zonder vorm. ze zijn
zonder vorm aangezien Brahman zonder vorm is. Toch worden ze
in vorm voorgesteld om de devotie te bevorderen.

Het is niet mogelijk om Para Brahman te omschrijven. Dit omdat omschrijving betekent dat hetgene wat je omschrijven wilt vorm heeft. Toch wordt Para Brahman vaak omschreven als SatChitAnanda of Eeuwig Bestaan Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Dit is een omschrijving waarop je de geest in het begin laat rusten tijdens concentratie en meditatie. Het woord ‘omschrijven’ word hier enkel gebruikt omdat men het moet kunnen uitleggen. Het woord wordt hier enkel gebruikt om een duiding te kunnen geven.

Het is niet mogelijk Para Brahman te ontkennen omdat het de werkelijke essentie van degene die Hem ontkent. Para Brahman (God) is de bron van alle kennis. Atman ( andere naam voor Para Brahman ) is binnen in, Atman is buiten uit, Atman is voor u en Atman is achter u, Atman is boven u en Atman is beneden u.

Hieronder volgt een schema om het duidelijk te maken.


                                          Para Brahman

                      Nirguna Brahman
                                                            |
                                          
                     Saguna Brahman

                                       Iswara

                            /                |                 \

            Brahma             Vishnu               Shiva
           Sri Saraswati                    Sri Laskmi             Sri Parvati

                      Surya     Yama      Agni    Vayu    Varuna     Indra   


Zoals hier boven al vermeld stond is de naam voor God in het Hindoeïmse Para Brahman. Para Brahman is God.  Hier boven staat ook dat Para Brahman zonder vorm, zonder hoedanigheden, zonder speciale eigenschappen, ondeelbaar, zonder begin en einde, allesdoordringend, alomtegenwoordig, onverranderlijk en één zonder een tweede is.

Saguna Brahman ( Iswara) is God met vorm. Saguna Brahman is Brahma,
Vishnu en Shiva. Saguna Brahlman is Brahman met attributen. Saguna
Brahman is er ter bevordering van Bhakti (devotie) en het uiten van devotie.
Maar in wezen is er enkel Para Brahman.

In de Upanishads staat zeer duidelijk dat Brahman zonder vorm is.

In de Svestasvatara Upanishad, 3- 10 staat; “ That wich is beyond this world, is without form and suffering. Those who know It become immortal, bhut others instead, suffer pain only”.

De Mundaka Upanishad 2-1, 2 verkondigt; “ He ( Para Brahman ) is very luminous, without form, He is both without and within, pure and greater than the great, indestructible One
.

 De Svestasvatara Upanishad, 2 – 7  verkondigt: “ Higher than this perosnal God is the Supreme Brahman, who is Infinite, who concealed whitin all beings, according to their bodies, and who is the only pervader of the whol universe. By knowing Him as Lord one becomes Immortal.

De persoonlijke God verwijst naar Saguna Brahman of God met vorm en de Supreme Brahman is Para Brahman. Het woord Para betekent ‘opperste‘.
De aanbidder van Saguna Brahman zal uiteindelijk overgaan tot aanbidding van Nirguna Brahman of Para Brahman.

Brahma is Brahman in zijn aspect van schepper. Brahma schepte de 3 werelden namelijk Bhur, Bhuwah en Svah of de wereld, de atrale wereld en de hemelse wereld. Brahma werd zinnenbeeldig alsware geboren uit een lotus die opkwam vanuit de navel van Vishnu.

Vishnu is Brahman is zijn aspect van instandhouder van het Goede.

Shiva is Brahman in zijn aspect van vernietiger en vernieuwer. De naam Shiva verwijst ook naar God als hij die gelukzaligheid schenkt en gever van geluk aan iedereen. Shiva is gekend onder verschillende vormen zoals Mahadeva, Nataraja, Maheswar en de Shiva Lingam. Als Mahadeva is hij de grote asceet zittende in diepe Yoga meditatie op de heilige berg Kailas. Shiva wordt ook de koning der Yogi’s genoemd.

Als Nataraja staat Hij ( Shiva) bekend als de kosmische danser. Het is de dans der vernietiging en herschepping. Shiva is de koning der dans. Wanneer de tijd komt dan vernietigt Shiva alle namen en vormen door vuur tijdens zijn dans; er is opnieuw stilte. Het hele kosmische spel is een lila ( spel) van Shiva. Shiva is de god van liefde. Shiva wordt meestal aanbeden onder de vorm van de Shiva Lingam.

Para Brahman is ook Satyam Jnanam Anantam. Satyam is Waarheid of Eeuwig Bestaan. Waarheid is datgene wat bestaat in het verleden, het heden en de toekomst, het heeft geen begin en het midden en einde heeft. Waarheid is datgene wat onveranderlijk is, wat niet beperkt wordt door tijd, ruimte, oorzaak en gevolg, datgene wat bestaat tijdens de Jagrat (waakstaat), Svapna ( de droomstaat) en Sushupti ( de diepe slaapstaat ) en wat een natuur heeft van één homogene essentie ( Ondeelbaar en één zonder een tweede), dat is Sat ( Waarheid ). Sat is Para Brahman. Enkel Para Brahman (God) voldoet aan deze voorwaarde.
Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12Dit hoofdstuk werd normaal op de blog geplaatst op 06/11/2012 maar later geplaatst op deze datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten